Materiały promocyjne - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Materiały promocyjne

data aktualizacji: ponad rok temu 29.12.2015, odsłon: 5506, ~Administrator

Materiały promocyjne Miasta Puławy wydawane są w celach promocji w kraju i za granicą. Udostępniane są one na pisemny wniosek, po akceptacji kierownika komórki ds. promocji i uprzednim zaopiniowaniu zapotrzebowania przez wydział / biuro merytoryczne właściwe ze względu na charakter przedsięwzięcia.

Załączniki