Nagrody i wyróżnienia dla Puław - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nagrody i wyróżnienia dla Puław

data aktualizacji: ponad rok temu 29.12.2015, odsłon: 3124, ~Administrator

2018

Ranking „Rzeczpospolitej” — IX miejsce w rankingu Najlepszych Samorządów „Rzeczpospolitej” 2018 w kategorii gminy miejskie i wiejsko-miejskie

Ranking Gmin Lubelszczyzny — 6. miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018, metodą oceny poziomu rozwoju gminy w województwie lubelskim był syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społeczne

Sportowa Gmina 2018  wyróżnienie za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie

Nagroda dla Puław za wyniki sportowe młodzieży — pierwsze miejsce wśród gmin województwa lubelskiego za współzawodnictwo sportowe w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego za 2018 rok


2017

„Przyjaźni Mediom” — Urząd Miasta Puławy został nagrodzony tytułem „Przyjaźni Mediom” w kategorii instytucja

Ranking Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży — wyróżnienie dla Miasta Puławy za zaangażowanie w upowszechnianie kultury fizycznej

Ranking Dziennika Gazeta Prawna "Perły Samorządu" — wyróżnienie dla Puław za działalność w zakresie inwestycji, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji, w kategorii  „Gmina Miejska do 100 tys. mieszkańców"

Ranking Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” — X miejsce dla Miasta Puławy za wydatki inwestycyjne w latach 2014 – 2016, w kategorii „miasta powiatowe”

Mister Camping 2017 — camping nr 35 Marina Puławy w Puławach zdobył
I miejsce i tytuł MISTER CAMPING 2017 w konkursie wśród campingów do 150 miejsc oraz uzyskał tytuł "Bezpieczny Camping"

Sportowa Gmina 2017 — wyróżnienie za inwestycje w nowoczesną bazę sportową
i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji
w gminie

Festiwal FilmAT — statuetka Złotej Sowy za film „Puławy – ścieżkami przyrody” 
w ramach dwunastej edycji międzynarodowego festiwalu filmów turystycznych, ekologicznych i artystycznych FilmAT


2016

Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA — VIII miejsce za wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2013-2015, w kategorii miasta powiatowe

Ranking Dziennika Gazeta Prawna "Perły Samorządu" — wyróżnienie dla Prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla w kategorii "Włodarz - miasto do 100 tys. mieszkańców"

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 — nagroda za projekt Międzygminny system wodno-ściekowy w aglomeracji Puławy

Eco-Miasto 2016 — wyróżnienie w kategorii "mobilność zrównoważona"

Sportowa Gmina 2016 — wyróżnienie za inwestycje w nowoczesną bazę sportową
i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji
w gminie

Pasjonat Sportowej Polski 2016 — tytuł, jaki otrzymał Pan Janusz Grobel za szczególne zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowo–rekreacyjnej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży
i społeczności lokalnej

Odznaka  Honorowa Ministerstwa  Administracji i Cyfryzacji Za Zasługi Dla Samorządu Terytorialnego  — dla Prezydenta Miasta Puławy Janusza Grobla za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego
w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu

Najlepsze zmiany w przestrzeni publicznej. Przegląd nagrodzonych projektów
z okazji 25-lecia transformacji”
— Puławy wygrały kampanię reklamową w ramach konkursu w kategorii „Przestrzeń dostępna”


2015

Perły Samorządu - wyróżnienie w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców oraz wyróżnienie dla Prezydenta Miasta Puławy w kategorii najlepszych włodarzy miast do 100 tys. mieszkańców

Business Excellence - laureat w kategorii gmin powyżej 40 tys. mieszkańców (konkurs organizowany przez Lubelski Klub Biznesu)

Samorządowy Menadżer Regionu 2014 województwa lubelskiego - 3. miejsce dla Prezydenta Miasta Puławy za dbałość o rozwój gminy, pozyskiwanie funduszy unijnych, wspieranie przedsiębiorczości i integrowanie lokalnej społeczności

Nagroda za projekt „Puławy - korytarz ekologiczny” w konkursie organizowanym przez AMS i Towarzystwo Urbanistów Polskich

Nagroda za projekt „Międzygminny system wodno-ściekowy…” w ramach konkursu ECO-MIASTO, którego głównym organizatorem była Ambasada Francuska

Samorząd Przyjazny Oświacie - nagroda przyznana została za całokształt działań na rzecz oświaty przez lubelski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego

Puławy - Sportowa Gmina 2015

Plakietka Rady Europy - nagroda przyznawana samorządom za współpracę międzynarodową (wręczona podczas uroczystej sesji Rady Miasta Puławy z okazji 25-lecia samorządności przez przedstawiciela Rady Europy Ferenca Kalmara)


2014

Nagroda Przyjaznego Brzegu - za budowę i rozbudowę infrastruktury wodniackiej tj. za nowoczesną przystań jachtową na Wiśle

Samorządowy Menadżer Regionu 2013 województwa lubelskiego dla Prezydenta Miasta Puławy

Business Excellence – pierwsze miejsce dla miasta Puławy (konkurs organizowany przez Lubelski Klub Biznesu)

Wyróżnienie w konkursie „Zielone miasta – w stronę przyszłości” – w kategorii zieleń miejska za „Kompleksową modernizację skweru Niepodległości”

Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” – 2. miejsce w rankingu podsumowującym wydatki samorządów z wykorzystaniem środków unijnych w latach 2011-2013 oraz 2. miejsce i statuetka Kazimierza Wielkiego w rankingu podsumowującym wydatki samorządów na infrastrukturę techniczną w lalach 2011-2013.

Lider Sportowej Polski – za szczególne zaangażowanie w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej

Lider Eurofunduszy – za działania, które w trwały sposób zmieniają warunki życia mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego

2. miejsce w kategorii kreator kultury za kampanię „Puławoaktywni” – nagroda wręczona podczas Gali Kogutów na Targach Kultury i Promocji Miast i Regionów „Poloniada”


2013
Wyróżnienie w konkursie Innowator
Puławy Perłą Samorządu
3. miejsce w rankingu Markowy Samorząd 2013
7.miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"
Prezydent Miasta Puławy Samorządowym Menedżerem Regionu
Puławy - Sportowa Gmina 2013
5.miejsce Puław w rankingu Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Nagroda Przyjaznego Brzegu


2012
Certyfikat "Samorządu zaangażowanego w nowoczesną profilaktykę i edukację"
Wyróżnienie "Chroniąc pamięć" dla Prezydenta Miasta Puławy
Statuetka Związku Nauczycielstwa Polskiego "Miasto przyjazne oświacie i jej pracownikom"
Nagroda honorowa Towarzystwa Urbanistów Polskich
Wyróżnienie w konkursie im. Grzegorza Pałki dla Prezydenta Miasta Puławy
Nagroda w konkursie Lubelskiego Klubu Biznesu
6. miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów czasopisma "Wspólnota"
5. miejsce w rankingu czasopisma "Wspólnota" - lider pozyskiwania funduszy unijnych
6. miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"
Puławy - Sportowa Gmina 2012
Wyróżnienie w konkursie Lider Aktywności Inwestycyjnej
Kryształowa Cegła
Nagroda w plebiscycie EURO-GMINA


2011
Puławy - Aktywne Miasto
Godło "Teraz Polska"
Puławy - Sportowa Gmina 2011
Dyplom Europejski
13. miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"
Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości
Kryształowa Elka za działania promocyjne
Statuetka Związku Nauczycielstwa Polskiego "Miasto przyjazne oświacie i jej pracownikom"
Kryształowa Cegła
Bliźniemu swemu
Super Samorząd 2011