Nagrody w dziedzinie sportu - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nagrody w dziedzinie sportu

data aktualizacji: ponad rok temu 7.01.2016, odsłon: 5680, ~Administrator

Uchwała nr XXVII/280/2021 Rady Miasta Puławy z 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu (z późn. zm.) wprowadziła:

1. doroczną nagrodę sportową,
2. nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe,
3. wyróżnienie za osiągnięcia sportowe.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród oraz wyróżnień określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. PDF

Termin składania wniosków w sprawie przyznia dorocznych nagród w dziedzinie sportu - 2 listopada (za osiągnięcia od 1 listopada roku poprzedzającego do 31 października).

Do wniosku o przyznanie nagrody, wyróżnienia należy dołączyć protokół końcowy z zawodów, potwierdzający osiągnięcie przez zawodnika wyniku oraz zawierający informację o liczbie uczestników danej konkurencji.

 


Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia  PDF   DOC

Wzór oświadczenia do celów podatkowych  PDF   DOC

Klauzula informacyjna RODO  PDF  DOC

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXVII/280/2021 Rady Miasta Puławy z 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu

 

Uchwała nr XXXII/320/21 Rady Miasta Puławy z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu.