Ogłoszenia dotyczące nieruchomości - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Ogłoszenia dotyczące nieruchomości

data aktualizacji: ponad rok temu 18.01.2016, odsłon: 10117, ~Administrator

 

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Informacja dotycząca wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Informacja dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 184


Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (części działki nr 378/6) 


Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia 5 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Ogłoszenie dot. wywieszenia 4 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - sprzedaż lokalu mieszkalnego (ul. Kusocińskiego 5A/9)


Informacja dotycząca wywieszenia dwóch wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Informacja dotycząca wywieszenia 4 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Informacja dotycząca wywieszenia dwóch wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 2834/9 (ul. gen. Roweckiego)


Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa działki nr 1056/10


Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie fragmentu działki nr 634/29


Informacja dotycząca wywieszenia trzech wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedażna lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul.Sikorskiego 5/37)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 184 o pow. 0,0236 ha w drodze przetargu


Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego – wydanie decyzji administracyjnej dot. działki nr 878 (Puławy - obr. Wólka Profecka)


ZMIANA TERMINU WNOSZENIA OPŁATY ROCZNEJ ZA 2020 ROK ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 638/10


Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego – wydanie decyzji administracyjnej dot. działki nr 902 (Puławy - obr. Wólka Profecka)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 928/17


Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żyrzynie


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - zbycie w drodze bezprzetargowej w celu wniesienia wkładu niepieniężnego


Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę fragmentu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. J.Słowackiego w Puławach.


Informacja o wydaniu przez Wojewodę Lubelskiego decyzji stwierdzającej przejście na własność gminy M.Puławy działki nr 1512/12


Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 634/28 i dzierżawa fragmentu działki nr 125


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 634/29


Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości - sprzedaż działek nr 2800/2 i nr 2800/3 przy ul. ŻulinkiOgłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - sprzedaż 2 lokali mieszkalnych (ul.Norwida 5/3 i ul.Czartoryskich 15/8)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 766/38


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 502/33


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 766/33


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości - sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie nieruchomości przy ul.Kołłątaja 64


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 378/6


Ogłoszenie dot. wywieszenia 1 wykazu nieruchomości - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.


Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę fragmentu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. J.Słowackiego w Puławach


Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości– dzierżawa fragmentów działek w obr. M. Puławy, Wólka Profecka i Włostowice


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa części działki nr 634/29 w obrębie Miasto Puławy


Ogłoszenie dot. wywieszenia 3 wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działek nr 856/8 i 856/9 przy ul.J.Słowackiego


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentów działek w obrębie Miasto Puławy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa części działki nr 439/72


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa działki nr 100


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 638/23 w drodze bezprzetargowej


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie części działki nr 1221/18


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie działki nr 545/5


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/23


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa działki nr 3876/3


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – zamiana nieruchomości działka nr 3111/1


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 1519/6 (ul.Stefana Kopecia)


Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 544/10


Informacja Zarządu Powiatu Puławskiego o ogłoszeniu 17 przetargów na sprzedaż nieruchomości w gminie Żyrzyn


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż udziału ½ cz. w lokalu mieszkalnym


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż garażu w drodze przetargu


Ogłoszenie dot. wywieszenia 2 wykazów nieruchomości – dzierżawa części działki nr 634/28 i części działki nr 378/6


Ogłoszenie dot. wywieszenia 3 wykazów nieruchomości – przeznaczenie do sprzedaży w przetargu działek nr 9510/3, 9510/4 i 9510/5


Ogłoszenie dot. wywieszenia 4 wykazów nieruchomości – dzierżawa części działki nr 378/6 (obręb Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie części działki nr 706/21 (obręb Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 972 w drodze przetargu


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa części działki nr 378/6 (obręb Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – zbycie w drodze darowizny działki nr 3105/5


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa części działki nr 634/29 (obręb Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa części działki nr 497/3 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa części działki nr 634/29 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/5 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/10 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/12 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/13 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/15 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/16 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/17 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/19 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/20 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 96/6 (obr. Puławy Kolejowa)


Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działka nr 544/10


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 8/3


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 3242/18


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie działki nr 1056/10 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie działki nr 1056/9 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie działki nr 1056/8 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie działki nr 1056/7 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie działki nr 343 (obr. Kolejowa)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 1153/4 przy ul. J.Słowackiego


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 544/10


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul.Kołłątaja 10/12)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 1533/8 przy ul. Gościńczyk


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek nr 3242/21 i nr 3242/22


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 3242/9 przy ul. J.Słowackiego


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 3242/3 przy ul. J.Słowackiego


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie fragmentu działki nr 634/29 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – oddanie w użyczenie fragmentu działki nr 427/6 (obr. Miasto Puławy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – zbycie w drodze bezprzetargowej działek nr 11, 15 i 16 (obr. Zakłady Azotowe)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców (Zarządzenie Nr A/136/2017)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – udział ½ cz. w działce nr 1588/2


Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – działka nr 972 (ul.Komunalna)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 1440/4


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul.Kaniowczyków 3/27)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa na czas oznaczony (4 miesiące)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemcy


Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka nr 544/10 (ul.E.Lokajskiego i ul.B.Czecha)


Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka nr 544/8 (ul.E.Lokajskiego i ul.B.Czecha)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – fragment działek nr 213/23 i 213/37 (ul.Lubelska)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – działka nr 1546/22 (ul.S.Baca)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – działka nr 1153/2 (ul.J.Słowackiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – działka nr 1153/3 (ul.J.Słowackiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – dzierżawa fragmentu działki nr 766/59 (ul.C.K.Norwida)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż działki nr 1720 na rzecz wieczystego użytkownika


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka nr 972 (ul.Komunalna)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – działa nr 9517/2 (ul.P.Norblina)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – działa nr 1440/2 (ul.Filtrowa)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działki nr 130 i nr 125/2 (ul.W.B.Głowackiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 131 (ul.W.B.Głowackiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 125/1 (ul.W.B.Głowackiego)


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka nr 973/1 (ul.Komunalna)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 972 (ul. Komunalna)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 544/7 (ul. E.Lokajskiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 544/8 (ul. E.Lokajskiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 544/9 (ul. E.Lokajskiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 544/10 (ul. E.Lokajskiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 1056/27 (ul. A.Chmielowskiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 2545/5 (ul. B.Prusa)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 1055 (ul. J.Słowackiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 973/1


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 561/1 (ul. Tadeusza Kościuszki)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 890/6 (ul. Piotra Norblina)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek nr 833/4 i nr 819/16 (ul. Piotra Norblina)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 1199/2 (ul. Dyonizego Czachowskiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 75/1 (ul. 6 sierpnia)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 2912/2 (ul. Elizy Orzeszkowej)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 1056/13 (ul. Adama Chmielowskiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 1056/15 (ul. Adama Chmielowskiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 1056/14 (ul. Adama Chmielowskiego)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - fragment działki nr 213/37 (ul. Lubelska 59)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 502/81


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 359/23


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - fragment działki nr 634/29, położonej przy ul.Lubelskiej 9


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - fragment działki nr 378/6 (ul. marsz. Józefa Piłsudskiego


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości (sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy)


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - fragment działki nr 634/18 (ul.Lubelska 9)...więcej>


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 9510/2 przy ul.Sosnowej...więcej>


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – działka nr 2946/5

Prezydent Miasta Puławy informuje, że w dniu 9 lutego 2016r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości, położonej w Puławach przy ul. Piaskowej, oznaczonej jako działka nr 2946/5 o pow. 0,0021 ha, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ... więcej>


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Puławy informuje, że w dniu 4 lutego 2016r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony, z przeznaczeniem na użytkowanie kiosku handlowego, zlokalizowanego na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia - część działki nr 439/72 położonej pomiędzy ul. Piaskową i ul. Stanisława Eustachiewicza ...więcej>


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Prezydent Miasta Puławy informuje, że w dniu 3 lutego 2016r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny przeznaczony został do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: lokal mieszkalny nr 34 w budynku przy ul.Eustachiewicza 2 ...więcej>


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 5547/8 położona w Puławach przy ul.Ludwika Meresty


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działka nr 3922 położona w Puławach przy ul.Niezapominajki


Ogłoszenie dot. wywieszenia wykazu nieruchomości - działki nr nr 5532/1 i nr 5531/3 położone w Puławach przy ul.Sosnowej


Ogłoszenie dot. wywieszeniu wykazu nieruchomości - część działki nr 2939/21 położonej w Puławach przy ul.Polskiego Czerwonego Krzyża