Plany miejscowe obowiązujące - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Plany miejscowe obowiązujące

data aktualizacji: ponad rok temu .00.0000, odsłon: 23314
L.p.
Nazwa
miejscowego
planu
Uchwały Rady Miasta Puławy
Plan
Zmiany
Nr Uchwały
Ogłoszenie
Dz. Urz.
Woj. Lub.
 
Nr w
GIS
*
 
Nr Uchwały
Ogłoszenie
Dz. Urz.
Woj. Lub.
 
Nr w
GIS
*
1.
Zmiana jednostkowa w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego osiedla „Włostowice” sektor A
Nr 22
poz. 185
z dnia 28.11.1997r.
2
     
2.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum usługowego w Puławach na obszarze pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. Lubelską a ulicami: Centralną, Partyzantów, Wojska Polskiego i granicą L.O. im. Czartoryskich
Nr 5
poz. 71
z dnia 06.03.1998r.
3
Nr 54
poz. 647
z dnia 21.09.2000r.
8
Nr 140
poz. 2620
z dnia 31.08.2007r.
28
3.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum usługowego w Puławach na obszarze od zbiegu ulic Centralnej i J.Piłsudskiego na zachodzie do wysokości ul. M. Curie-Skłodowskiej (pasaż pieszy) na wschodzie oraz ograniczony od północy ul. Centralną a od południa ul. J. Piłsudskiego
Nr 18
poz. 252
z dnia 28.05.1999r.
4
     
4.
Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla im. A. Mickiewicza część zachodnia w Puławach
Nr 18
poz. 254
z dnia 28.05.1999r.
5
     
5.
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Sienkiewicza” w Puławach na obszarze pomiędzy ulicami: H. Sienkiewicza, Wł.Reymonta, J. Słowackiego i J. Kochanowskiego
Nr 45
poz. 747
z dnia 15.09.1999r.
6
Nr 24
poz. 565
z dnia 03.03.2010r.
39
6.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dotyczący
wydzielonego terenu w osiedlu Wólka Profecka w Puławach
Nr 16
poz. 349
z dnia 12.06.2000r.
7
Poz. 4187
z dnia 18.10.2013r.
 57
Poz. 4188
z dnia 18.10.2013r.
7.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla
Wólka Profecka w Puławach
Nr 64
poz. 919
z dnia 16.08.2001r.
9
Nr 62
poz. 1524
z dnia 19.05.2009r.
36
Poz. 1526
z dnia 27.04.2012r.
50
 Poz. 3150
z dnia
19.10.2015r.
 
8.
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu Górna-Kolejowa w Puławach 
Nr 78
poz. 1169
z dnia 26.09.2001r.
10
     
9.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego Zakładu Doświadczalnego w Górnej Niwie w Puławach 
Nr 89
poz. 1357
z dnia 12.11.2001r.
11
Poz. 1134
z dnia
22.02.2013r.
 53
10.
Zmiana w miejscowym uproszczonym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski Włostowickie w Puławach 
Nr 96
poz. 1463
z dnia 03.12.2001r.
12
     
11.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego Zakładu Doświadczalnego w Górnej Niwie w Puławach 
Nr 89
poz. 1358
z dnia 12.11.2001r.
13
Poz. 3884
z dnia 16.09.2013r.
 54
12.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Mokradki" w Puławach 
Nr 14
poz. 427
z dnia 05.03.2002r.
14
Nr 24
poz. 568
z dnia 03.03.2010r.
42
Poz. 3535
z dnia 12.08.2016r.
 
13.
Zmiana w miejscowym uproszczonym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski Włostowickie w Puławach 
Nr 14
poz. 428
z dnia 05.03.2002r.
15
     
14.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Mokradki" cz. B1 w Puławach
Nr 14
poz. 429
z dnia 05.03.2002r.
16
Nr 24
poz. 566
z dnia 03.03.2010r.
40
Poz. 3535
z dnia 12.08.2016r.
 
15.
Zmiana fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze osiedla "Piaski II"  
Nr 155
poz. 3510
z dnia 16.12.2002r.
17
Nr 74
poz. 1775
z dnia 18.06.2009r.
37
Poz. 806
z dnia 08.02.2012r.
47
Nr
XXXIX/364/17
z dnia
29.06.2017r.
Poz. 3328
z dnia 16.08.2017r.
 
16.
Zmiana w miejscowym planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy  
Nr 177
poz. 3541
z dnia 19.11.2003r.
18
     
17.
Zmiana w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego "Włostowice B" w Puławach  
Nr 90
poz. 1511
z dnia 26.05.2004r.
19
     
18.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Sienkiewicza-Składowa" w Puławach
Nr 90
poz. 1512
z dnia 26.05.2004r.
20
 
Nr 179
poz. 2812
z dnia 25.11.2011r.
46
19.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Włostowice C+D cz. 1 w Puławach  
Nr 148
poz. 2096
z dnia 17.08.2004r.
21
Nr 148
poz. 2097
z dnia 17.08.2004r.
21 
Nr 177
poz. 2768
z dnia 24.11.2011r.
45 
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Niwa" w Puławach  
Nr 138
poz. 2021
z dnia 03.08.2004r.
22
     
21.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla "Górna - Kolejowa"  
Nr 147
poz. 2090
z dnia 17.08.2004r.
23
Poz. 2883
z dnia 08.10.2012r.
52
22.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej Jednostki Wojskowej w Puławach  
Nr 148
poz. 2098
z dnia 17.08.2004r.
24
Nr 24
poz. 567
z dnia 03.03.2010r.
41
23.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze osiedla Włostowice sektor F, G, H część 1  
Nr 56
poz. 1329
z dnia 25.03.2005r.
25
Poz. 1527
z dnia 27.04.2012r.
51
24.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Włostowice C+D cz. 2 w Puławach  
Nr 146
poz. 2644
z dnia 07.07.2005r.
26
 
   
 
25.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Pobrzeża Wisły cz. A" w Puławach  
Nr 91
poz. 1860
z dnia 24.05.2007r.
27
Nr 105
poz. 1864
z dnia 20.07.2011r.
44
26.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze osiedla Włostowice sektor F, G, H - część 2  
Nr 159
poz. 2844
z dnia 29.10.2007r.
 
29
   
 
27.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy jednostki bilansowej B i C  
 
Nr 28
poz. 921
z dnia 26.02.2008r.
30
Nr 28
poz. 922
z dnia 26.02.2008r.
30
Nr 131
poz. 2787
z dnia 23.11.2009r.
38
Nr 66
poz. 1315
z dnia 16.06.2010r.
43
Poz. 1088
z dnia 02.03.2012r.
48
Poz. 1069
z dnia 10.02.2020r.
 
28.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Sienkiewicza - Składowa cz. B  
Nr 36
poz. 1171
z dnia 18.03.2008r.
 
31
   
 
29.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Sienkiewicza - Składowa cz. C
Nr 36
poz. 1172
z dnia 18.03.2008r.
32
     
30.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Włostowice Południowe" sektor E w Puławach  
Poz. 1700
z dnia 18.05.2012r.
49
     
31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A" - część I
Poz. 4162
z dnia 17.10.2013r.
 55
Poz. 539
z dnia
02.02.2018r.
 
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Skowieszyńskiej i Sosnowej
Poz. 4187
z dnia 18.10.2013r.
 56      
 33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy "Kazimierska - Mokra" 
Poz. 1799
z dnia 30.04.2014r.
 58      
 34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłej Jednostki Wojskowej - obszar A w Puławach
Poz. 1800
z dnia 30.04.2014r.
 59      
 35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "F"
Poz. 3436
z dnia
12.11.2015r.
       

Wyrok WSA
Sygn.akt
 II SA/Lu 920/15

         
36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy "Żeromskiego"
Poz. 2360
z dnia
15.06.2016r.
       
37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Lubelska - Składowa"
Poz. 3533
z dnia
12.08.2016r.
       
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego pomiędzy ul. Składową i ul. Lubelską
Poz. 3534
z dnia
12.08.2016r.
       
39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy "Kopernika"
Poz. 3601
z dnia
19.08.2016r.
       
40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Powiśle"
Poz. 5158
z dnia
09.12.2016r.
       
Poz. 5159
z dnia 09.12.2016r.
       
41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Górki Parchackie"
Poz. 2404
z dnia
22.05.2017r.
       
42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Dęblińska I"
Poz. 2347
z dnia
16.05.2017r.
       
43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Wróblewskiego"
Poz. 2641
z dnia
14.06.2017r.
       
44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Piaski Włostowickie C"
Poz. 3329
z dnia
16.08.2017r.
       
45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Ceglana"
Poz. 538
z dnia
02.02.2018r.
       
46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Sieroszewskiego - Reymonta" Nr
II/15/18
z dnia
11.12.2018r.
Poz. 390
z dnia
15.01.2019r.
       
47. Miejscowy plan zagospdoarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Sienkiewicza - Reja" Nr
IX/83/19
z dnia
26.06.2019r
.
Poz. 4325
z dnia
22.07.2019r.
       
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kaniowczyków" Nr
XXXIII/330/21
z dnia
26.08.2021r.
Poz.3780
z dnia
10.09.2021r.
       
49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "G" Nr
XXXV/345/21
z dnia
30.09.2021r.
Poz.4310
z dnia
21.10.2021r.
       
50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A" - część II sektor C Nr
XXXV/346/21
z dnia
30.09.2021r.
Poz.4311
z dnia
21.10.2021r.
       
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A" - część II sektor D
Poz.4312
z dnia
21.10.2021r.