Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

data aktualizacji: ponad rok temu 25.05.2021, odsłon: 323, ~mniedbalski

Dofinansowano ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarniościowy

Nazwa programu: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Nazwa zadania: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 686 z dnia 24 maja 2021 r.

Okres realizacji zadania: od 24.05.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dofinansowanie: 195.840,00 zł

Całkowita wartość zadania: 195.840,00 zł

W związku z przystąpieniem Miasta Puławy w 2021 r. do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego realizowane są zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi. Zadanie jest realizowane poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu.


Dofinansowano ze środków budżetu państwa – Fundusz Solidarniościowy

Nazwa programu: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Nazwa zadania: Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 718 z dnia 24 maja 2021 r.

Okres realizacji zadania: od 24.05.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dofinansowanie:  51.408,00 zł

Całkowita wartość zadania: 51.408,00 zł

W związku z przystąpieniem Miasta Puławy w 2021 r. do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego realizowane są zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi. Zadanie jest realizowane poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub w innym wskazanym miejscu przez uczestnika Programu.

Udostępnij na Google+
+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -