Skarbnik - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Skarbnik

data aktualizacji: ponad rok temu 11.01.2016, odsłon: 6407, ~Administrator

Elżbieta Grzęda
 

Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu i odpowiada za jego przygotowanie, opracowanie i realizację. Skrarbnik opracowuje zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu i ich analizy. Prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi zasadami. Sprawuje nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków i opłat lokalnych oraz nad dyscypliną finansów publicznych.

Ponadto Skarbnik Miasta kontrasygnuje czynności prawne, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych miasta.

Sekretariat:
tel. 81 458 6105