Wiceprezydent - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wiceprezydent

data aktualizacji: ponad rok temu 11.01.2016, odsłon: 13459, ~Administrator

Beata Kozik

Wiceprezydent Miasta PuławyWiceprezydent Miasta zastępuje Prezydenta Miasta (w przypadku jego nieobecności) w kierowaniu bieżacymi sprawami miasta oraz w nadzorowaniu pracy Urzędu Miasta.

W zakresie kierowania bieżącymi sprawami Wiceprezydent Miasta koordynuje działania i prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą podporządkowanych mu komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta. Wiceprezydent Miasta pełni funkcję reprezentacyjną w imieniu Prezydenta. Akceptuje materiały przedkładane Prezydentowi i Radzie oraz doskonali jakość pracy Urzędu.

Wiceprezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, podpisuje dokumenty i korespondencję w ramach swoich kompetencji zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta.

 

Sekretariat Wiceprezydenta
Wydział Organizacyjny

tel. 81 458 6104
 
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:
wtorki godz. 10:00 - 13:00
środy godz. 15.30 - 16.00
(po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie)